วัณโรค วายร้ายหายใจก็ติด

วัณโรค คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียซึ่งแพร่กระจายจากการไอ การจาม การพูดของผู้ป่วยวัณโรคเข้าไป ซึ่งส่วนมากเป็นการอักเสบจากเชื้อวัณโรคในปอด พบประมาณร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม วัณโรคสามารถเกิดขึ้นได้กับอวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกาย ซึ่งทั้งนี้ ในปัจจุบัน วัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา

tuberculosis

อาการที่สงสัยว่าอาจเป็นวัณโรค

  1. ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์ หรือไอมีเสมหะปนเลือด
  2. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ ๆ มีอาการเจ็บหน้าอก
  3. มีเหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน
  4. ต่อมน้ำเหลืองโต

กลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค

  1. ผู้ที่อาศัยร่วมบ้าน หรือทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
  2. ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต
  3. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
  4. ผู้ติดสารเสพติด สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา

การวินิจฉัยโรค

  1. ตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรค
  2. เอ็กซเรย์ปอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *