โรคที่มากับฤดูฝน

โรคร้ายที่มากับฤดูฝน ด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี และนั่นนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินหายใจ กล่าวคือ ผู้ที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเป็นทุนเดิม ประกอบกับสภาพอากาศช่วงนี้ ย่อมสามารถติดเชื้อได้ง่ายนั่นเอง นอกจากนี้ น้ำท่วมขังตามจุดต่าง ๆ ยังเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ อีกด้วย

ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนนี้ ความใส่ใจในสุขภาพและทำตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ๆ จึงเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะต้านทานกับโรคร้ายทั้งหลายที่มาพร้อมกับน้ำฝนและอากาศอับชื้น

rainy-season-Disease

โรคระบบทางเดินหายใจ

  1. โรคไข้หวัดใหญ่
  2. โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ

โรคจากยุงเป็นพาหะ

  1. โรคไข้เลือดออก
  2. โรคมาลาเรีย
  3. โรคชิคุนกุนยา
  4. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคติดต่ออื่น ๆ

  1. โรคมือ เท้า ปาก
  2. โรคเลปโตสไปโรซิส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *