ไข้หวัดใหญ่ โรคตามฤดูกาล

ไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงฤดูฝนแล้ว ยิ่งจำเป็นต้องใส่ใจและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการระบาดตามฤดูกาล ล่าสุด พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ถึง 43, 000 ราย และพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี สำหรับการติดต่อนั้น ติดต่อผ่านการหายใจ การไอ การจาม การพูด รวมถึงการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนบนของที่ใช้ร่วมกัน

Influenza

อาการป่วยที่พบ

  1. ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
  2. ไข้สูง
  3. ปอดอักเสบจนถึงปอดบวม

การตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่

  1. ตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A (H1N1 pdm2009)
  2. ตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A (huH3N2)
  3. ตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A อื่น ๆ
  4. ตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *