โรคมือเท้าปาก

โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคมือ เท้า ปาก จำเป็นต้องคอยเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับการรักษาโรคมือ เท้า ปากนั้น ยังไม่มีการรักษาโดยตรง ทำได้เพียงรักษาไปตามอาการของผู้ป่วย

HFMD

สาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก

  1. เชื้อไวรัส Coxsackievirus  A16 ซึ่งไม่รุนแรงมากนัก
  2. Enterovirus 71 ซึ่งค่อนข้างรุนแรง

อาการของโรคมือ เท้า ปาก

  1. มีไข้
  2. มีตุ่มน้ำใสบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว
  3. มีแผลในปาก

การป้องกันจากโรคมือ เท้า ปาก

  1. รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือก่อน – หลังรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย
  2. หมั่นดูแลและทำความสะอาดสิ่งของและเครื่องใช้
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  4. ดูแลสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบเด็กป่วย ให้แยกออกจากเด็กปกติ และพาไปพบแพทย์ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *