อะไรทำให้เราแพ้

ภูมิแพ้ คืออะไร? อะไรเป็นต้นเหตุของอาการภูมิแพ้?

ภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ร่างกายของผู้ป่วยจะไวต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งต่างจากคนปกติทั่วไป นั่นจึงส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้นั้น ๆ อาจเกิดการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส ทั้งนี้ อาจใช้เวลาต่างกันก่อนจะเกิดอาการแพ้ กล่าวคือ อาจเป็นนาทีหรือชั่วโมงก็ได้

Allergy

สารก่อภูมิแพ้ 2 ประเภท

  1. สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมและอากาศ เช่น ไรฝุ่น แมลงสาบ ขนสันตว์ ละอองเกสร เชื้อรา เป็นต้น
  2. สารก่อภูมิแพ้ประเภทอาหาร เช่น นม เนื้อ ไข่ ถั่ว แป้งสาลี อาหารทะเลต่าง ๆ ช็อคโกแลต เป็นต้น

อาการของโรคภูมิแพ้

  1. คันตา เคืองตา แสบตา น้ำตาไหลบ่อย
  2. ไอ หอบ หายใจไม่สะดวก
  3. ผื่นคัน ลมพิษ
  4. คันจมูก คัดจมูก
  5. มีน้ำมูก จาม

ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ประเภทอาหารและสิ่งแวดล้อมได้

  1. ตรวจภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดที่เป็นอาหารและสิ่งแวดล้อมที่มีความจำเพาะกับประเทศไทย  จำนวน 36 ชนิด (J149)
  2. ตรวจภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดที่เป็นอาหารและสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 ชนิด (J236)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *