อะไรที่ทำร้าย…DNA

อะไร คือ สิ่งที่ทำร้ายดีเอ็นเอ? (DNA)

ดีเอ็นเอ คือ ชื่อย่อของสารพันธุกรรม ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ในที่นี้ จะกล่าวถึงต้นเหตุที่ทำร้ายดีเอ็นเอ นั่นคือ อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่ทำลายเซลล์ภายในร่างกาย

8-OHdG

อนุมูลอิสระเกิดจากปัจจัย 2 ส่วน

1. ปัจจัยภายในร่างกาย

1.1) ไมโทคอนเดรีย กระบวนการสร้างพลังงานจากสารอาหารภายในร่างกาย

1.2) เม็ดเลือดขาว กระบวนการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อร่างกายได้รับเชื้อ

2. ปัจจัยภายนอกร่างกาย

2.1) รังสียูวี

2.2) ควันบุหรี่

เหตุใดจึงต้องตรวจหาสารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ (DNA)

  1. เพื่อใช้ประเมินภาวะความเสื่อมของร่างกาย
  2. เพื่อใช้ในการติดตามหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *