ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งฟรี 99 ท่าน

การเข้ารับสิทธิ์

Q: จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่ และผ่านช่องทางไหน?

A: คณะกรรมการจะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทาง https://nhealth.nspaceshop.com และทางหน้า Facebook: NHealthFanpage

และผู้ได้รับสิทธิ์ต้องติดต่อกลับทางทีมงานภายใน 3 (สาม)วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

Q: ถ้ามีชื่อได้รับสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร?

A: สามารถใช้สิทธิ์การตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่  Call Center 0 2762 4000 เพื่อจองวันและเวลาใช้บริการ

Q: ถ้าได้รับสิทธิ์ สามารถไปตรวจได้ที่ไหนบ้าง?

A: สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่สาขาของ N Health ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ปากซอยศูนย์วิจัย

อาคารศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5   โดยนำบัตรประชาชนมาเพื่อแสดงตน

Q: จะทราบผลการตรวจได้อย่างไร และภายในกี่วัน?

A:  รับผลตรวจทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง และเล่มสรุปผลจะส่งให้ทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ Call Center 0 2762 4000

Q: การตรวจคัดกรองนี้ สามารถตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งอะไรได้บ้าง?

A: สำหรับเพศชาย – GI Cancer Screening (CEA) สารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ / Liver Cancer Screening (AFP) สารบ่งชี้มะเร็งตับ / Prostate Cancer Screening (PSA) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับเพศหญิง  – Breast Cancer Screening (CA 153) สำรบ่งชี้มะเร็งเต้านม / Ovarian Cancer Screening (CA 125) สำรบ่งชี้มะเร็งรังไข่

Q: ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับบริการหรือไม่?

A: การตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงมะเร็ง ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับบริการ

 

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ รับส่วนลดทันที 500 บ. เมื่อใช้โค้ด FREE500
(วันนี้ – 30 พ.ย. 2560 เท่านั้น!)

Q: ไม่มีรายชื่อนผู้ได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งฟรี  จะได้รับสิทธิ์พิเศษอะไรอีกหรือไม่?

A: ท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งฟรี สามารถนำ CODE:  FREE500 มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเฉพาะแพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง (ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง) ได้ในราคาพิเศษผ่าน http://nhealth.nspaceshop.com และที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่  Call Center    0 2762 4000

Q: CODE ส่วนลดที่ได้รับใช้กับแพคเกจอะไรได้บ้าง?

A:  CODE ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับเฉพาะแพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง (ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง)  เท่านั้น

Q: การตรวจคัดกรองนี้ สามารถตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งอะไรได้บ้าง?

A: สำหรับเพศชาย – GI Cancer Screening (CEA) สารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ / Liver Cancer Screening (AFP) สารบ่งชี้มะเร็งตับ / Prostate Cancer Screening (PSA) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับเพศหญิง  – Breast Cancer Screening (CA 153) สำรบ่งชี้มะเร็งเต้านม / Ovarian Cancer Screening (CA 125) สำรบ่งชี้มะเร็งรังไข่

Q: ส่วนลดแพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง สามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

A: สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด และเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่  Call Center  0 2762 4000 เพื่อจองวันและเวลาใช้บริการ

Q:  CODE ส่วนลดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือถ่ายโอนให้บุคคลอื่นได้หรือไม่?

A:  สิทธิ์ส่วนลดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือถ่ายโอนให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือใช้กับแพคเกจอื่นนอกเหนือจากแพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *